Polityka prywatności

1. Na początek

Odwiedzając naszą stronę internetową, dokonując zakupów, korzystając z naszych usług, podczas rozmowy z naszymi pracownikami, czy w trakcie korespondencji e-mail, udostępniacie firmie Achim MEBLE swoje dane osobowe. Na każdym etapie kontaktu i współpracy z nami, dane osobowe są chronione, przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przyjętymi w achim-meble.pl zasadami oraz poszanowaniem prawa do prywatności.

2. Administrator i Podmiot przetwarzający – czyli kto?

Nasza firma – Achim MEBLE z siedzibą w Drezdenku przy Al. Piastów 69, jest Administratorem Waszych danych osobowych. Oznacza to, że jako Administrator danych ustalamy cele i sposoby przetwarzania danych, które nam przekazujecie oraz decydujemy w jaki sposób je zabezpieczyć.

Achim MEBLE jest również podmiotem przetwarzającym, czyli procesorem danych, które możecie nam przekazać do przetwarzania. Dzieje się tak wtedy, kiedy nawiązując współpracę przekazujecie nam np. dane swoich klientów. Powierzenie może nastąpić tylko na podstawie specjalnej umowy – umowy powierzenia, w której ustalamy w jakim celu i w jaki sposób będziemy przetwarzać dane, które nam przekazaliście. Dane powierzone są chronione w takim samym stopniu i według takich samych zasad, jakie opisujemy w naszej Polityce Prywatności.

3. Dane osobowe – które przetwarzamy?

Achim MEBLE jako Administrator danych przetwarza różne dane osobowe pozostawiane na naszej stronie, dane które udostępniacie w historii swojej przeglądarki internetowej, a także które podajecie podczas wypełniania ankiet czy formularzy.

Achim MEBLE przetwarza również dane w sposób automatyczny, kiedy odwiedzacie nasze strony. Tymi danymi są adres IP, adres URL żądania, identyfikator urządzenia, typ i język przeglądarki, ilość czasu spędzanego na określonej stronie, typ i wersja systemu operacyjnego, dane wynikające z dziennika serwera.

4. W jakim celu przetwarzamy dane?

Przetwarzanie danych w Achim MEBLE odbywa się zawsze w ściśle określonych celach, o których informujemy Was w trakcie podawania i zbierania danych oraz w tym miejscu w Polityce Prywatności.

4.1. Uzasadniony Interes

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli uzasadnionego interesu, Achim MEBLE przetwarza dane m.in. w ramach relacji z klientem, w celach marketingu bezpośredniego, w celu zapobiegania oszustwom oraz zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji w ramach naszych systemów informatycznych, do czasu zgłoszenia sprzeciwu. Każdorazowo cel ten jest dokładnie weryfikowany i podlega wymaganej ocenie jego dopuszczalności.

4.2. Marketing

Achim MEBLE przetwarza dane również w celach marketingowych swoich usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO do chwili wycofania zgody.

4.3. Pozostałe cele

Achim MEBLE przetwarza dane również w celu wykonania obowiązku prawnego, który ciąży na nas jako na Administratorze, do których należy m.in. wypełnienie obowiązków rozliczeniowych czy podatkowych. Automatycznie zbierane dane wykorzystujemy w celu świadczenia usług, zbierania opinii, badania ruchu na stronach lub personalizowania oferowanych przez nas usług i produktów oraz prowadzenia badania rynku.

5. Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych zawsze jest dobrowolne, ale bez nich zawarcie umowy oraz korzystanie z usług i produktów jest najczęściej niemożliwe. Achim MEBLE zawsze pobiera tylko te dane, które są niezbędne, zgodnie z zasadą minimalizacji danych. Dane są nam potrzebne, aby oferować usługi na najwyższym poziomie.

6. Kim są odbiorcy Twoich danych?

Achim MEBLE – w określonych sytuacjach – może przekazać dane osobowe innym podmiotom. Takimi odbiorcami są nasi pracownicy, którzy posiadają stosowne upoważnienia i przetwarzają dane, aby wykonywać obowiązki względem Użytkowników, podmioty, które wspierają nas w dostarczaniu usług np. nasi współpracownicy, nasi Partnerzy. Dane przekazujemy również naszym podwykonawcom, bankom, dostawcom systemów płatności online, firmom windykacyjnym, firmom audytorskim czy firmom kurierskim, jak również uprawionym organom publicznym – organom ścigania, organom publicznym w związku z prowadzonymi postępowaniami.

7. Jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem danych?

W Achim MEBLE zapewniamy, że każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo skorzystania z przysługującej jej praw. Nalezą do nich:

  1. prawo dostępu do danych oraz prawo do uzyskania ich kopii,
  2. prawo do sprostowania,
  3. prawo do usunięcia danych, z uwzględnieniem ograniczenia tego prawa,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania,
  5. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych,
  6. prawo do przenoszenia danych,
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wszystkie prawa można zrealizować na kilka sposobów – mailowo na adres biuro@achim-meble.pl lub korespondencyjnie na adres siedziby Administratora, z adnotacją „RODO”. Każde zgłoszenie powinno zawierać dane kontaktowe i preferowaną formę kontaktu oraz określać szczegółowo zakres i kategorie danych objętych wnioskiem. W razie nieokreślenia preferowanej formy kontaktu we wniosku korespondencja w sprawie danego wniosku będzie się odbywać w przypadku kontaktu online – przez e-mail, a w przypadku korespondencji papierowej – papierowo.

8. Narzędzia i wtyczki

Achim MEBLE na swoich stronach internetowych korzysta z tzw. wtyczek społecznościowych do mediów takich jak Facebook. Służą one do dzielenia się treściami lub ich polecania. Każdy z dostawców mediów społecznościowych ma swoją własną Politykę Prywatności.

Polityka prywatności spółki Facebook znajduje się tutaj: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation/

9. Ogólnie o ciasteczkach

Ciasteczka czyli pliki „cookies” to pliki, w których zapisane są informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Choć w plikach tych może być przechowywany numer identyfikujący Wasze urządzenie, informacje te nie pozwalają na identyfikację Użytkowników. Identyfikacja w zakresie tych plików jest bezosobowa i obejmuje wyłącznie dane dotyczące sposobu i formy korzystania z naszych stron.

10. Zmiany Polityki Prywatności

Achim MEBLE stale pracuje nad tym, aby coś ulepszyć – usługi, oferty, narzędzia, bezpieczeństwo. Śledzimy nowinki techniczne, stale poszukujemy nowych, lepszych rozwiązań. Ponieważ ciągle rozwijamy się, nasza Polityka Prywatności jest na bieżąco aktualizowana. Zachęcamy, aby zaglądać na naszą stronę i sprawdzać nasze nowości.